Jeśli chcesz zobaczyć inne nasze produkty, kliknij poniżej

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA PROJEKTÓW
FLEKSOGRAFICZNEJ TECHNIKI DRUKU

 

1. Projekty mogą być przygotowane w pakiecie: Adobe Creative Suite CS6 (Illustrator, Photoshop,
InDesign) lub wcześniejszych jego wersjach, QuarkXPress, FreeHand, Corel Draw. Motywy umieszczone
w pracach jako bitmapy zapisane w formatach TIFF , EPS DCS lub PSD o parametrach :
1.1 rozdzielczość bitmap (zdjęcia) (w skali 1:1) optymalnie 300 dpi
1.2 bitmapy 1 bitowe rozdzielczość min 800dpi (w skali 1:1)
1.3 kolory specjalne na oddzielnych kanałach
1.4 najlepiej gdy bitmapy (zdjęcia) zapisane są z warstwami (nie spłaszczone, dotyczy
plików psd, tif)
Obiekty kreskowe (np. teksty, loga firmowe, ramki) nie powinny być częścią zdjęcia lecz
przygotowane i zmontowane w programach do edycji grafiki wektorowej (np. Adobe
Illustrator lub Corel Draw).
2. Fonty wykorzystane w projekcie powinny być zawsze dołączone w postaci niezależnych
plików lub jeśli nie istnieje taka możliwość zamienione w pracy na krzywe (obiekty wektorowe).
3. Wykorzystane w projekcie bitmapy (zdjęcia) prosimy dołączać w oddzielnych plikach.
4. Występujące w projekcie kolory specjalne prosimy definiować już na poziomie plików elektronicznych
zgodnie z jednym z dostępnych wzorców kolorystycznych.
( np. Pantone lub HKS ). Punkt ten dotyczy w szczególności istotnych dla klienta elementów
graficznych, takich jak : loga firm, nazwy produktów itp.
5. Jeśli to możliwe wraz ze zleceniem prosimy dołączyć zaakceptowany wydruk kolorystyczny, jako
Państwa wzorzec.
6. Minimalny font: 6 pkt. – pozytywowe oraz 7 pkt – negatywowe.
7. Minimalna grubość linii: 0,15 mm – pozytywowe; 0,3 mm – negatywowe.
8. Kody kreskowe (EAN13), co najmniej: SC1 – 37,27 x 26,26 mm ( współczynnik 0,91 )
( dotyczy druku na folii / dla podłoży papierowych współczynnik powiększenia wynosi
SC4 – 1,21).
9. Ze względu na przyrost punktu rastrowego przejścia tonalne (w oryginale): od 100 % do ok.2%.
10. Prosimy unikać definiowania drobnym elementów graficznych z kilku kolorów składowych
oraz małych wybranych tekstów w więcej niż jednej separacji.

UWAGA
Prosimy pamiętać, że projekty drukowane w technice fleksograficznej, ze względu na technologie procesu
reprodukcji obrazu, często są ograniczone pod względem kolorystycznym.
Aby podnieść jakość reprodukowanego obrazu, nasze studio może zmodyfikować ilość założonych w
projekcie oryginalnym kolorów, każdorazowo jednak to szczegółowo argumentując.

Warianty folii po druku

Close Menu